حیاط خلوت
تبلیغ
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۷
تبلیغ
دنیای پیامک ( SMS )
آرشیو مطالب "ضرب المثل ها"

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز
داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

ریشه ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

ریشه ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

ریشه ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

ریشه ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
ریشه ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

داستان ضرب المثل كاه بده، كالا بده، یك قاز و نیم بالا بده

داستان ضرب المثل كاه بده، كالا بده، یك قاز و نیم بالا بده

داستان ضرب المثل كاه بده، كالا بده، یك قاز و نیم بالا بده

داستان ضرب المثل كاه بده، كالا بده، یك قاز و نیم بالا بده
داستان ضرب المثل كاه بده، كالا بده، یك قاز و نیم بالا بده

ریشه ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

ریشه ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

ریشه ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

ریشه ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی
ریشه ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است
داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان ضرب المثل “جوینده یابنده بـود”

داستان ضرب المثل “جوینده یابنده بـود”

داستان ضرب المثل “جوینده یابنده بـود”

داستان ضرب المثل “جوینده یابنده بـود”
داستان ضرب المثل “جوینده یابنده بـود”

۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج

۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج

۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج

۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج
۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج

داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد

داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد

داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد

داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد
داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد

ضرب المثل به رگ غیرتش برخورده است

ضرب المثل به رگ غیرتش برخورده است

ضرب المثل به رگ غیرتش برخورده است

ضرب المثل به رگ غیرتش برخورده است
ضرب المثل به رگ غیرتش برخورده است

ریشه تاریخی ضرب المثل پالان ندیده

ریشه تاریخی ضرب المثل پالان ندیده

ریشه تاریخی ضرب المثل پالان ندیده

ریشه تاریخی ضرب المثل پالان ندیده
ریشه تاریخی ضرب المثل پالان ندیده

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز
داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن
جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

ضرب المثل یک فوت و یک صبر

ضرب المثل یک فوت و یک صبر

ضرب المثل یک فوت و یک صبر

ضرب المثل یک فوت و یک صبر
ضرب المثل یک فوت و یک صبر

حکایت ضرب المثل نمک گیر شدن

حکایت ضرب المثل نمک گیر شدن

حکایت ضرب المثل نمک گیر شدن

حکایت ضرب المثل نمک گیر شدن
حکایت ضرب المثل نمک گیر شدن

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن
ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ضرب المثل هایی جالب در مورد دوستی

ضرب المثل هایی جالب در مورد دوستی

ضرب المثل هایی جالب در مورد دوستی

ضرب المثل هایی جالب در مورد دوستی
ضرب المثل هایی جالب در مورد دوستی

ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است
ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

داستان ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

داستان ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

داستان ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

داستان ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
داستان ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

ضرب المثل هایی درباره عشق و عاشقی

ضرب المثل هایی درباره عشق و عاشقی

ضرب المثل هایی درباره عشق و عاشقی

ضرب المثل هایی درباره عشق و عاشقی
ضرب المثل هایی درباره عشق و عاشقی

داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم

داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم

داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم

داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم
داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم

مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی

مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی

مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی

مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی
مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی

حکایت ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا

حکایت ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا

حکایت ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا

حکایت ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا
حکایت ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا

داستان ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود

داستان ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود

داستان ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود

داستان ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود
داستان ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر
شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است
چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

داستان ضرب المثل ناخوش خر خورده

داستان ضرب المثل ناخوش خر خورده

داستان ضرب المثل ناخوش خر خورده

داستان ضرب المثل ناخوش خر خورده
داستان ضرب المثل ناخوش خر خورده

ضرب المثل پاشنه آشیل

ضرب المثل پاشنه آشیل

ضرب المثل پاشنه آشیل

ضرب المثل پاشنه آشیل
ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته

داستان ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته

داستان ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته

داستان ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته
داستان ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته

داستان ضرب المثل بچه خمیره، خدا کریمه

داستان ضرب المثل بچه خمیره، خدا کریمه

داستان ضرب المثل بچه خمیره، خدا کریمه

داستان ضرب المثل بچه خمیره، خدا کریمه
داستان ضرب المثل بچه خمیره، خدا کریمه

داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است

داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است

داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است

داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است
داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است

داستان ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید

داستان ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید

داستان ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید

داستان ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید
داستان ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید

ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را

ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را

ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را

ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را
ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را

ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده

ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده

ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده

ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده
ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است
ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

ریشه ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است

ریشه ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است

ریشه ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است

ریشه ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است
ریشه ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است
داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است

ضرب المثل های جالب خارجی

ضرب المثل های جالب خارجی

ضرب المثل های جالب خارجی

ضرب المثل های جالب خارجی
ضرب المثل های جالب خارجی

ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی
ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است
ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

ریشه ضرب المثل یک روز من، یک روز استاد

ریشه ضرب المثل یک روز من، یک روز استاد

ریشه ضرب المثل یک روز من، یک روز استاد

ریشه ضرب المثل یک روز من، یک روز استاد
ریشه ضرب المثل یک روز من، یک روز استاد

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت
داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت
تبلیغ
جدیدترین مطالب سایت
تبلیغ
پربازدیدترین مطالب
 • روزانه
 • هفتگی
 • ماهانه
 • تبلیغ
  اخبار دنیای مد و ستاره ها
  بیوگرافی ستاره ها
  مطالب طنز و خنده دار
  نکات مهم آشپزی
  خبرهای تصویری
  دانستنی های جنسی
  زیبایی و تناسب اندام
 • سرگرمی
 • مجله سلامت
 • آرشیو کل مطالب این دسته
 • ورزشی
 • فرهنگ و هنر
 • آرشیو کل مطالب این دسته

  کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای وب سایت حیاط خلوت محفوظ می باشد .

  تهیه و تولید : پارس وی پی