خانه > اسرار خانه داری > تاکسی گرفتن به انگلیسی / جملات کاربردی انگلیسی برای تاکسی گرفتن

تاکسی گرفتن به انگلیسی / جملات کاربردی انگلیسی برای تاکسی گرفتن

تاکسی گرفتن به انگلیسی / جملات کاربردی انگلیسی برای تاکسی گرفتن

در این مطلب از حیاط خلوت جملات کاربردی و مفید انگلیسی برای تاکسی گرفتن گردآوری شده است . این جملات ساده به شما در سفرهای خارجی بسیار کمک می کند .

تاکسی گرفتن به انگلیسی

تاکسی گرفتن در خیابان

🚕Do you know where I can get a taxi?
شما میدونید کجا ميتونم تاکسی بگيريم؟

🚕Where to, sir /madam?
کجا آقا / خانم؟

🚕Where are you heading, sir / madam?
مسيرتون کجاست آقا / خانم؟

🚕I’m going to the Hilton Hotel.
ميخوام برم هتل هيلتون.

🚕 Can you take me to Hilton Hotel, please?
ممکنه منو ببريد هتل هيلتون؟

🚕Hilton Hotel, please
هتل هيلتون ، لطفا

🚕How much would it cost to the Hilton Hotel?
هزينه اش تا هتل هيلتون چقدر ميشه؟

🚕How much will it cost? / How much is it going to be?
🚕هزينه اش چقدر ميشه؟

🚕Can you give me an estimate?
🚕حدودا هزينه اش چقدر ميشه؟

🚕How long do you think it will take to get there?
🚕چقدر طول ميکشه تا برسيم اونجا؟

🚕Let me off/ drop me off here, please.
🚕لطفا همينجا نگه داريد

🚕How much is the fare, please?
🚕کرايه اش چقدر ميشه؟

🚕How much do I owe you?
چقدر بدم؟

🚕How much is it?
🚕چقدر ميشه؟

تماس با تاکسي سرويس…

I’d like a taxi, please.
يه تاکسي ميخواستم.

I’d like a taxi to the airport, please.
يه تاکسي به فرودگاه ميخواهم

Can I get a taxi to the airport? I’m at the Hilton Hotel.
ميتونم يه تاکسي به فرودگاه بگيرم، من در هتل هيلتون هستم

How long will I have to wait?
چقدر بايد منتظر بمونم؟

How long will it be?
چقدر طول ميکشه؟

گردآوری: حیاط خلوت

♥ جذاب ترین مطالب امروز را اینجا ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *