خانه > آشپزی و تغذیه > آموزش انواع غذاها > طرز تهیه دلمه برگ مو به روش آبادانی + مواد لازم

طرز تهیه دلمه برگ مو به روش آبادانی + مواد لازم

دلمه برگ مو به روش آبادانی

دلمه برگ مو از مجلسی ترین و محبوب ترین دلمه های ایرانی محسوب می شود.

جالب است بدانید که دلمه برگ مو علاوه بر اینکه به عنوان یک غذای کامل سرو می شود در بعضی مجالس به عنوان پیش غذا هم سرو می شود.

دلمه برگ مو در شهرهای مختلف کشورمان با روش های متفاوتی طبخ می شود.

در این مطلب از سایت حیاط خلوت، قصد داریم تا طرز تهیه دلمه برگ مو به روش آبادانی را به شما عزیزان آموزش دهیم.

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ برای تهیه دلمه برگ مو:

ﮔﻮﺷﺖ چرخ کرده ۲۵۰ ﮔﺮﻡ

ﺑﺮﻧﺞ ۱/۲ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﻟﭙﻪ ۱/۲ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﺳﺒﺰﯼ ﺩﻟﻤﻪ ۲۰۰ ﮔﺮﻡ

ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ به میزان ﻻﺯﻡ

ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ۱۵۰ ﮔﺮﻡ

ﺗﻤﺮ ﻫﻨﺪﯼ ۱/۲ ﺑﺴﺘﻪ

ﺭﻭﻏﻦ به میزان ﻻﺯﻡ

ﺑﺮﮒ ﻣﻮ ۴۰۰ ﯾﺎ ۴۵۰ ﮔﺮﻡ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ دلمه برگ مو :

ﺍﻭﻝ ﻟﭙﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﺨﻴﺴﻮﻧﯿﻢ ﻭ ﻣﻴﭙﺰﯾﻢ

ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﭙﺰﻧﺪ

ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ

ﻧﻤﮏ،ﻓﻠﻔﻞ،ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﻭﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺧﻮﺏ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ

ﺳﺒﺰﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭﺧﻮﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺁﺑﮑﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻟﭙﻪ رﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ

ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺁﺏ ﺗﻤﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﻭﺩ

ﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﮐﻤﯽ ﮐﺸﻤﺶ ﻳﺎ ﺯﺭﺷﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺁﺏ ﻭﻧﻤﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ

ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻮﺵ ﺯﺩ ﺩﺭ ﺁﺑﮑﺶ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ.

ﺳﭙﺲ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻭﺳﻂ ﺑﺮﮒ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﯿﭙﯿﭽﯿﻢ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﭙﯿﭽﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻝ ﺳﯿﮕﺎﺭﺕ ﻣﯿﺸﻪ

ﺑﻌﺪ ﮐﻒ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮒ ﻣﻮ ﭘﻬﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺩﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﺭﻭﺵ ﻣﯿﭽﯿﻨﻤﻮﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﻤﻪ ﻫﺎﺭﺍ ﭼﯿﺪﯾﻢ

ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺁﺏ ﺗﻤﺮ،ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﻭﺁﺏ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﺰﻩ .

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ :

ﺗﻤﺮ ﻫﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮑﻠﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻭﮐﻤﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۵ ﺍﻟﯽ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﺏ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ

ﻫﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ

ﺩﺭ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﺁﺏ ﺗﻤﺮ ﻭﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﻨﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ مهم: ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ  آب تمبر ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ شیرین تر ﺷﻮﺩ ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺗﻤﺮ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اینم ببین!

طرز تهیه دلمه کلم برگ

  مواد لازم : کلم برگ ۱ عدد گوشت چرخ کرده ۵۰۰ گرم سبزی دلمه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *