خانه > سرگرمی > طنز؛مامان تو زنی یا مرد!؟

طنز؛مامان تو زنی یا مرد!؟

دختر: مامان تو زنی یا مردی ؟

مادر: زنم دیگه پس چی ام ؟
دختر: بابا ، چی اونم زنه ؟
مادر: نه مامانی بابا مرده ….

 دختر : راست میگی مامان ؟
مادر: آره چطور مگه ؟
دختر: هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟
مادر: خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ
دختر: دایی سعید هم زنه ؟
مادر: نه اون مرده !
دختر : از کجا فهمیدی زنی ؟
مادر : فهمیدم دیگه مامان، از قیافه ام
دختر: یعنی از چی ؟ از قیافه ات؟
مادر: از اینکه خوشگلم ،
دختر: یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟
مادر: اره دخترم
دختر: بابا از کجا فهمید مرده
مادر: اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست مرده !
دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟
مادر: آره تقریبا .
دختر : ولی بابایی که از تو خوشگل تره
مادر: اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگل تره ؟
دختر: چشاش
مادر: یعنی من زشتم مامان ؟
دختر: آره
مادر: مرسی
دختر: ولی دایی سعید هم از خاله خوشگلتره !!
مادر: خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست
دختر : چی اون حرفه که الان گفتی چی بود
مادر: استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه
دختر: مامان من مردم
مادر: نه تو زنی
دختر : یعنی منم زشتم
مادر: نه مامان کی گفت تو زشتی تو ماهی ، ولی تو الان کودکی
دختر: یعنی من زن نیستم ؟
مادر: چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی
دختر: یعنی چی ؟
مادر: ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .
دختر : یعنی منم مامانم ؟
مادر: اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی
دختر : نه ، مامان واقعی ام ؟
مادر: خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه
دختر: مامان مسخره نباش دیگه من چی ام ؟
مادر: تو کودکی
دختر: کی زن میشم ؟
مادر: بزرگ شدی
دختر: مامان من نفهمیدم کیا زنن ؟
مادر: ببین یه جور دیگه میگم . کی بتو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی
دختر : بابا
مادر: بابات کی بتو شیر داد ؟ !!!!!!!!!!
دختر: بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه
مادر: نه الان رو نمی گم ، کوچولو بودی ؟
دختر: نمی دونم
مادر: نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه
دختر : کی؟
مادر: ای بابا ولش کن ، بین مامان ، زنها سینه دارن که باهاش به بچه ها شیر میدن، ولی مردا ندارن
دختر: خب بابا هم سینه داره
مادر: اره داره ولی باهاش شیر نمی ده !! فهمیدی
دختر: خوب منم سینه دارم ولی شیر نمی دم پس مردم .
مادر: ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی .
دختر: الان می خوام بفهمم .
مادر: خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده
دختر : یعنی تو الان مردی میریم پارک زن میشی
مادر: نه ببین ، من چیه تو میشم ؟
دختر : مامانم
مادر: خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن
دختر : آهان فهمیدم .
مادر: خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن

نیم ساعت بعد

دختر: مامان یه سوال بپرسم
مادر: بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها
دختر : در مورد ماهی قرمزه است .
مادر: خوب بپرس
دختر : مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

♥ جذاب ترین مطالب امروز را اینجا ببینید

اینم ببین!

مادر زن و داماد ها

مادر زن و داماد ها زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *