خانه > مجله سلامت > طب سنتی و داروی گیاهی > لیست مصلحات مواد غذایی به تفکیک نوع طبع

لیست مصلحات مواد غذایی به تفکیک نوع طبع

مصلح غذاها پر مصرف به تفکیک نوع طبع

مصلح غذاها چه موادی هستند ؟

مصلح غذاها موادی هستند که به ماده خوراکی اضافه می شوند تا شدت کیفیت مزاجی آنها را تعدیل کنند، و از اثرات نامطلوب احتمالی جلوگیری نمایند.

در ادامه لیستی از مصلح غذاها و میوه های  پر مصرف را می خوانید .

مصلح غذاها پر مصرف به تفکیک نوع طبع

لیست مصلحات مواد غذایی به تفکیک نوع طبع

تا به حال بسیار شنیده اید که می گویند ماهی را با دوغ نخورید هر دو سرد است , سردی می کنید و حالتان به هم می خورد. در خوردن خرما افراط نکنید, گرمی است جوش می زنید. بچه ها را از خوردن خیار منع کنید , سرد است دل درد می گیرند.

رژیم غذایی ما چگونه باشد تا تعادل اخلاط در بدن ما حفظ گردد و دچار سوء مزاج و بیماری نگردیم؟

تمام مواد خوراکی از آشامیدنی و خوردنی ها و تمامی داروها دارای مزاج مخصوص به خود هستند تقسیم بندی مزاجی آنها عینا مانند آدمی است و چهار حالت کلی و یک حالت متعادل را نیز می توانیم برای آنها در نظر بگیریم .

اگر هر کدام از ما در خوردن غذای گرم، مانند خرما افراط کنیم امکان دارد به خشکی دهان، بی قراری، اختلال خواب، جوش های متعدد در بدن و عوارض دیگر مزاج گرم مبتلا شویم مخصوصاً افراد گرم مزاج در صورت افراط، سریع تر به این حالات دچار می شوند.

عکس این حالت هم صادق است تا به حال بسیار شنیده اید که افراد را از خوردن خیار زیاد منع می کنند تا مبادا سردی کنند و دچار دل درد شوند یا شنیده اید که از خوردن دو غذای سرد هم زمان با هم مانند ماهی و ماست، بر حذر می دارند زیرا  امکان دارد حالشان را به هم بزند، این افراط در افراد سرد مزاج خود را سریع تر نشان می دهد.

چگونه بتوانیم رژیم غذایی مناسب خود را تشخیص دهیم؟

جواب ساده است.

اصولاً افرادی که طبیعت خود را می شناسند در حالت سلامت باید غذاهایی را مصرف کنند که با مزاج آنها سازگار است یعنی مزاج غذا با مزاج بدن شان یکسان است البته اندکی افراط در این کار علایم تشدید کیفیت آن مزاج را ظاهر خواهد کرد.

در ادامه جدول مواد غذایی و نوع مزاج آنها آمده است. اطلاعات مربوط به مزاج خود را پیدا کنید و بدانید اگر مقدار بیشتر از معمول از غذای هم مزاج خود یا مخالف مزاج خود خوردید، لازم است که آن را با مصلح آن غذا مصرف نمائید.

**********************************************

همه چیز درباره مزاج شناسی و انواع مختلف آن

**********************************************

مصلح غداها چیست؟

مصلح غذاها موادی هستند که به ماده خوراکی اضافه می شوند تا شدت کیفیت مزاجی آنها را تعدیل کنند، و از اثرات نامطلوب احتمالی جلوگیری نمایند.نکته در خور توجه آن است که در مقابل هر ماده غذایی چند مصلح نوشته شده است که شما می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.

جدول مواد غذایی و نوع مزاج و مصلح آنها:

مزاج های گرم و تر
دسته غذایینوع غذامصلح
لبنیاتشیر گوسفند تازهعسل، گلاب
کرهعسل، شکر سرخ، ادویه قابضه
ماست چکیدهمغزگردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی های معطر
 

 

 

انواع ریشه ها

 

 

 

 

 

انواع تربنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
زردکانیسون، ادویه گرم
سیب زمینی ترشیدارچین، عسل، سکنجبین، سرکه و خردل، میخک
شلغمفلفل، زیره، گلنگبین، سکنجبین، شکر سرخ، خردل، سرکه
هویجانیسون، ادویه گرم
توت و بذرهای ملین

 

اقسام توتسکنجبین ترش، گوارش کمونی ( زیره ای)
خاکشیرکتیرا، عسل
صیفی ها

 

خربزه، طالبی، گرمکآب انار ترش، سرکه
خیار چنبرمصطکی، انیسون
انواع سبزی هاتربچهنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
حبوباتگندمسرکه کهنه، شیرینی های طبیعی
اقسام لوبیادارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغنزیتون، آویشن، فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان

 

 

 

میوه هاانجیر تازهسکنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ
انجیر خشکگردو، آویشن، انیسون، بادام
انگورتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
خرماآب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه، کاهو
زرد آلو رسیدهعسل، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
سیبدارچین، گلنگبین، غذاهای لطیف
قیسیعسل، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره
گلابی شیرینعسل، دارچین، هل، رازیانه، مبای زنجبیل، کندر، زیره
گیلاسمسهل هل و ملین ها
موزنمک، مربای زنجبیل، عسل، سکنجبین بزوری معتدل
مویزسکنجبین، خشخاش، عناب، آب میوه های ترش
گوشت هابو قلمونگشنیز، سماق
گوسالهگشنیز، سماق، مرزه
گوسفندگشنیز، سماق، مرزه
پاچهگلپر، سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین
جگر سفیدشاه زیره، خیساندن در سرکه و سپس کباب نمودن، دارچین
جگر سیاهادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سرکه، کباب نمودن
زبانطبخ با سرکه و یاگشنیز خشک،زیره، خولنجان، مرزه
مغزنمک، آویشن، دارچین، زیره، ترشی های طبیعی
غازآب انار، زیره، دارچین، فلفل، زنجبیل
سارآب انار، آبغوره، سکنجبین ترش مزه، دارچین، هل
مرغ محلیادویه گرم، سکنجبین
میگوسرکه، شربت انار، شاه زیره، نعناع
ادویه هاگل گاوزبانصندل سفید
مغزهای گیاهیبادام درختی شیرینمصطکی، عسل، ربوب ترش
تخم خربزهبنفشه، عسل
تخم طالبیبنفشه، عسل
کنجدعسل
بادام زمینیمصطکی، عسل
غذا های فراوری شدهاردهسرکه، عسل
روغن بادام تلخعسل
روغن کنجدعسل
شیره انگورتخم ریحان، خشخاش
 

مزاج های گرم و خشک
دسته غذایینوع غذامصلح
لبنیاتپنیر کهنهمغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی های معطر
ریشه هاپیازشستن آن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی
چغندرخردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سرکه
سیرپختن در آب و نمک، روغن بادام، کره، گشنیز، سکنجبین، انار ترش
کلم قمریآویشن، پونه، انیسون، دارچین
موسیرپختن آن در آب و نمک، روغن بادام، کره، سکنجبین
توت ها و بذرهای ملینتخم ریحانمرزنجوش
فرنجمشکبنفشه، سکنجبین
صیفی هابادمجانپختن با گوشت بره، روغن گاوی تازه، سرکه، زیره، گلپر، انار و دانه انار
فلفل سبزصمغ عربی، صندل، گلاب
سبزی هابرگ چغندرخردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ
پونهآرد بلوط، رب مورد، سرکه
پیازچهشستن آن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی
ترخونعسل، کرفس
 

 

سبزی هاترهگشنیز، کاسنی تازه
تره تیزک( شاهی )کاسنی، خرفه، سرکه
جعفریسویق،بادرنجبویه، ترشی های طبیعی، کاسنی
رازیانهصندل، سکنجبین
ریحاننیلوفر
سی سنبر (سرسم)کتیرا
شاهترهکاسنی، هلیله زرد
شبدرکاسنی
شنبلیلهسکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه
شوید ( شبت )آبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سکنجبین ساده
کرفسانیسون
اقسام کلم بستانیسکنجبین، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام، خردل
کنگر آبیعناب
کنگر فرنگیادویه گرم، سرکه، روغن زیتون
کنگر وحشیسرکه، ترشی
گزنهآب میوه های سرد، زعفران
سبزی هامارچوبهعسل، سرکه، سکنجبین
مرزهسرکه
نعناعکرفس
والکگشنیز، کاسنی تازه
حبوباتجوی دوسر (چاودار)کتیرا
لپهکتیرا
نخودخشخاش، زیره، شوید، سکنجبین ساده، گلنگبین
میوه هاانبهزنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک، روغن زیتون
بهعسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل
زیتونمغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی
نارگیلعسل، میوه های ترش، لیمو، هندوانه
گوشت هاآهوسماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا کنجد، سکنجبین
اردکپختن با سرکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین، سکنجبین
بلدرچینروغن کنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون
گاودارچین، فلفل، زنجبیل، پیاز، سکنجبین، گلپر، سیر، تره تیزک، زیره
گوشت هاگوزنسرکه، آبغوره، روغن های گیاهی
دلآویشن، زیره، فلفل، گلپر، خواباندن در روغن کنجد و بعد کباب کردن
شترجوشاندن با روغن زیتون، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه، زیره
شتر مرغسرکه، روغن
قرقاولسکنجبین
گنجشکآب انار، آبغوره، سکنجبین ترش، دارچین، هل
کبوترپختن با آبغوره و سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره، نخود
کبکترشی های طبیعی، سکنجبین
خروسسرکه، آبغوره، روغن های گیاهی، ادویه گرم، سکنجبین
تخم ماهیزنجبیل، سکنجبین
کبابسماق، گشنیز، فلفل، سکنجبین، اطریفل
ادویه هاآویشنسرکه انگور
افتیمونزعفران، کتیرا، روغن بادام، صمغ عربی
انیسونرازیانه، سکنجبین
اسپندمیوه های ترش، سکنجبین
اسطوخدوسسکنجبین
ادویه هابادرنجبویهصمغ عربی، کندر
برگ بوکتیرا
پونهکتیرا
تخم کافشهانیسون، شیرینی های طبیعی
چای سبز و سیاهشیر بز، بادیان خطایی، مشک، دارچین، زنجبیل
خردلروغن بادام، کاسنی، سرکه
دارچینکتیرا، مصطکی
رازیانهصندل، سکنجبین
رزماریسکنجبین
زرد چوبهآب لیمو، آب بالنگ
زعفرانانیسون، سکنجبین
زنجبیلعسل، روغن بادام
زنیانگشنیز، باقلا
زیرهعسل، کتیرا
سیاه دانهدر سرکه خیساندن، کتیرا
فلفلروغن گیاهی سرد، عسل
 

 

ادویه هاکاکائوزعفران، روغن پسته، گلاب
گلپرخیساندن در سرکه، بوئیدن کافور و یا گلاب، رازیانه، تخم خیارین
میخکصمغ عربی
نمکروغن بادام، آویشن، گوشت حیوان جوان فربه
وانیلزعفران، روغن پسته، گلاب
هلکتیرا
مغز های گیاهیاقسام بزرکگشنیز، سکنجبین، عسل
بادام هندیمصطکی، عسل، ربوب ترش،
بادام درختی تلخعسل، خشخاش، بادام شیرین
بادام کوهیمصطکی، عسل
بنه( پسته کوهی)گلاب، رب ریواس، سکنجبین، ربوب ترش
پستهزردآلو، انار ترش، سرکه، سکنجبین، آلو
تخم آفتابگردانآبغوره، آب انار، سرکه
چلغوزهخشخاش، عسل, سکنجبین، میوه های ترش
فندقآب عسل، شکر سرخ، شربت به، سکنجبین
گردوانار ترش، سکنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی
غذاهای فراوری شدهروغن زیتونمغزگردو، مغز بادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی
شکر سرخ یا سفیدکاهو، به، بادام، شیر تازه دوشیده شده، ترشی های طبیعی
شیره خرماسرکه، بادام درختی، سکنجبین، ترشی های طبیعی
عسلآب انار ترش، آب لیمو، آب بالنگ، سرکه، گشنیز

 

مزاج های سرد و خشک
دسته غذایینوع غذامصلح
لبنیاتقراقروطانواع فلفل، زیره، سیاه دانه
کشکگلنگبین، سیر، نعناع خشک، پونه کوهی
توت ها و بذرهای ملینبارهنگعسل، مصطکی
تمشکعسل
شاه توتعسل، آب انار، انار، اطریفل صغیر
سبزی هاترشکشربت ها، رازیانه، شکر سرخ
ریباس (ریواس)شربت عود، انیسون، عسل
گشنیزسکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، آب مرغ، دارچین
حبوباتارزنعسل
باقلا خشکعسل، پوست کندن، جوشاندن در آب و ریختن آب آن پس از پختن، روغن بادام، پونه، مرزه، فلفل، دارچین، آویشن، زیره، گلپر
برنجخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه، شوید
جورازیانه، شیرینی های طبیعی، انسیون، روغن های گیاهی
ذرتشیرینی های طبیعی، روغن های گیاهی
عدسمرزه، روغن بادام، سرکه، گلپر، پختن با گوشت حیوان جوان، روغن کنجد تازه، پونه، زعفران، روغن گاو
ماشخشخاش، زیره، شوید، سکنجبین ساده، گلنگبین
میوه هاآلبالوعسل
ازگیلانسیون، عسل، عود هندی
انار ترشعسل
بالنگعسل، بنفشه، شربت انجیر، شربت خشخاش
تمر هندیکتیرا، خشخاش، عناب، بنفشه، لعاب به دانه
زالزالکانیسون، عسل، عود هندی
زرشکمیخک، شکر سرخ و شیرینی های طبیعی
میوه هازغال اختهعسل، گلنگبین
سنجدعسل، شکر سرخ
غورهگلنگبین، شربت خشخاش، انیسون
کُنارسکنجبین، گلنگبین، مصطکی
گریپ فروتعسل، گلنگبین
لیمو عمانیعسل، گلنگبین
نارنجعسل، گلنگبین
ولیکعسل، گلنگبین
گوشت هابزنمک، فلفل، پیاز، دارچین، زیره، میخک، بادام، نارگیل، خرما
قلوهکباب با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی، شاه زیره
سیرابیگلپر، سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین
ادویهسماقانیسون، مصطکی، طبخ با بادمجان
قهوهزعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبیل
نشاستهکرفس، میخک، شیرینی های طبیعی
مغزهای گیاهیبلوط خوراکیسکنجبین، عسل
شاه بلوطسکنجبین، عسل
شاه دانهکتیرا، زرشک
غذاهای فراوری شدهسرکهشیرینی های طبیعی، روغن بادام شیرین

منبع:seemorgh.com

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اینم ببین!

نشستن در جاهای نمناک قوای جنسی را کاهش می دهد ؟

در این مطلب از حیاط خلوت توصیه های ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی درباره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *