خانه > نیازمندی ها > لیست پزشکان ایرانی مقیم کانادا

لیست پزشکان ایرانی مقیم کانادا

در این مطلب از حیاط خلوت، لیستی از اسامی و شماره تلفن پزشکان ایرانی در کانادا رو برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم تا در صورت نیاز به سرعت یتوانید پزشک مورد نظر خود را پیدا کنید.

لیست پزشکان ایرانی مقیم کانادا

شما عزیزان اگر پزشک خوب ایرانی مقیم کانادا میشناسید زیر این مطلب به ما معرفی کنید تا به این لیست اضافه شود تا این لیست هر چه بیشتر یاری رسان هموطنان عزیزمان در این کشور باشد.

معرفي پزشكان ايراني مقيم كانادا

كلينيك كاريوپراتيك دكتر علي نورعلي

۶۱۰۵ Yonge st.

۴۱۶-۴۹۹-۴۴۷۷

گروه پزشكي درمان مو

۲۳۳۳ Dundas St. W. Suite 305

۴۱۶-۵۳۷-۳۱۰۴

كلينيك كاريوپراتيك

۹۰۵-۲۷۳-۳۸۸۹

مركز پزشكي ريچموند- دكترپرهام عرفانيان

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

داروخانه پارس – دكتر واثقي

۳۲۵۱ Sheppard Ave.

۴۱۶-۴۹۰-۸۷۸۷

يونايتد آپتيكال

۶۳۵۱ Yonge St. (2Blocks South Of Steeles)

۴۱۶-۲۲۲-۶۰۰۲

كلينيك ابوعلي سينا – دكتر ندا اماني

۷۷ Finch Ave. E.

۴۱۶-۲۲۲-۰۹۰۹

دكتر عباس هاديان

۱۱۱۰ Sheppard Ave. E. Suite 203

۴۱۶-۲۲۳-۶۹۲۹

دكتر مراد صراف

۲۲۲۱ Keele St. Suite 207

۴۱۶-۲۴۵-۵۵۵۵

دكتر ميرزا ويراني

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite #201

۴۱۶-۴۹۱-۲۸۲۸

دكتر پيروزي

۵ Fairview Mall Drive Suite 380

۴۱۶-۴۹۲-۱۴۲۴

دكتر صادق

RichmondHill

۴۱۶-۴۹۲-۸۱۱۱

دكتر بابك ميـثاقي

In Fairview Mall Clinic

۴۱۶-۴۹۲-۸۱۱۱

دكتر فرح اسكندري

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite 103

۴۱۶-۴۹۳-۰۰۰۹

مركز پزشكي ريچموند- دكتر مجيد بوذري

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

مركز پزشكي ريچموند- دكتر فرناز قرباني

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

دكتر بيژن پرديس

۲۱۷۵ Sheppard Ave. E. Suite#222

۹۰۵-۷۰۹-۹۹۵۵

دكتر محمد حسن زاده

۶۱۰۵ Yonge St.

۴۱۶-۲۲۲-۶۴۱۱

دكتر صفوي

۵۸۵۷ Yonge st.

۴۱۶-۲۲۳-۲۴۵۳

كلينيك دندانپزشكي دكتر فرح كريمي و همكاران

۶۰۹۳ Yonge St.

۴۱۶-۲۲۵-۱۵۰۰

دكتر مهين پويان

۲۶۳ Finch Ave.E.

۴۱۶-۲۲۵-۵۵۲۲

دكتر فريدون جزايري

۳۲۹۲ Bayview Ave. Suite 307

۴۱۶-۲۲۶-۴۳۸۳

دكتر فريدون خرامير

۳۲۹۲ Bayview Ave. Suite 307

۴۱۶-۲۲۶-۴۳۸۶

دكتر كرمانشاهي

۵۰۹۵ Yonge St.Suite A1

۴۱۶-۲۵۰-۸۰۰۰

دكتر نفرزاده

۱۰۲۰ Richmond Rd. Suite #3

۴۱۶-۲۸۵-۵۰۰۳

دكتر رضايي

۱۰۲۰ Richmond Rd. Suite #3

۴۱۶-۲۸۵-۵۰۰۳

دكتر مهوش باوريان

۵۸ WaterField Dr.

۴۱۶-۴۳۱-۰۲۲۷

دكتر شيرين ضرابيان

۳۲۲۵ Lawrence Ave. E. Suite 205

۴۱۶-۴۳۹-۳۸۳۸

دكتر مجيد پناهي

۸۵ Ellesmere Rd.(At Victoria Park)

۴۱۶-۴۴۳-۱۵۵۵

دكتر فرشته عشقي

۱۲۶۰ Lawrence Ave. E. Suite 204

۴۱۶-۴۴۷-۱۳۴۹

دكتر نازيلا دهقاني

۶ Chester Ave.(Denforth)

۴۱۶-۴۶۵-۶۱۱۴

دكتر جودت ابراهاميان

۱۸۸ Wilson Ave.

۴۱۶-۴۸۰-۰۴۰۹

دكتر مينو راميار

۱۵۰ Eglinton Ave. E. Suite 202

۴۱۶-۴۸۶-۵۷۲۵

كلينيك فرويومال – دكتر محمد نوشي

۴۱۶-۴۹۲-۴۰۰۴

كلينيك فرويومال – دكتر مشهود بوذري

۴۱۶-۴۹۲-۴۰۰۴

دكتر م روحاني

۳۰۱۰ Don Mills Rd.

۴۱۶-۴۹۹-۳۰۵۵

دكتر مريم اديب فر

۲۹۴۲ Finch Ave. E. Unit 120

۴۱۶-۴۹۹-۴۳۵۱

دكتر علي عالمي

۶۱۲۶ Yonge St.

۴۱۶-۵۱۲-۶۶۶۶

دكتر علي قاسمي

۶۱۲۱ Yonge St.

۴۱۶-۵۱۲-۶۶۶۶

دكتر دادالهي

۲۵۵۸ Danforth Ave. Suite 206

۴۱۶-۶۹۰-۲۴۳۸

دكتر ف پورجعفر

۲۵۰ Sheppard Ave. E.Suite 202

۴۱۶-۷۳۳-۷۷۳۳

دكتر نگين مقدم

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite 203

۴۱۶-۷۵۶-۲۰۰۶

دكتر م حسين نژاد

۱۲۵۰ South Service Rd. Suite 77

۹۰۵-۲۷۱-۷۰۲۲

دكتر صادق پاكرو

۶۷۵ Cochrane Dr. Suite 508

۹۰۵-۵۱۳-۹۱۹۱

كلينيك تورن هيل – دكتر مشهود بوذري

۳۰۰ John St. Suit 115

۹۰۵-۷۳۱-۱۱۴۸

كلينيك تورن هيل – دكتر محمد نوشي

۳۰۰ John St. Suit 115

۹۰۵-۷۳۱-۱۱۴۸

دكتر حمزه آقايي

۷۰۸۹ Yonge St.#203

۹۰۵-۷۳۱-۱۸۷۱

كلينيك دندانپزشكي ريچموند – دكتر محمد پزشكي

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۳۱-۶۲۲۲

دكتر محمد كاشفي

۱۰۶۱۰ Bayview Ave. Unit 13B

۹۰۵-۷۸۰-۸۴۴۴

دكتر ف شادانلو

۲۹۰۰ Steeles Ave. E. Suite 201

۹۰۵-۸۸۱-۳۴۳۴

دكتر س ر رسولي

۲۹۰۰ Steeles Ave. E. Suite 201

۹۰۵-۸۸۱-۳۴۳۴

دكتر ظهوري

۸۲۲۰ Bayview Ave. #205

۹۰۵-۸۸۱-۵۸۸۸

دكتر مسعود تيره گري

۱۰۰ Steeles Ave. W. Unit 6

۹۰۵-۸۸۱-۷۴۴۲

دكتر شهين پورگل

۵۹۲۷ Yonge St. Suite 207

۴۱۶-۲۲۵-۷۷۵۲

متخصصين دندانپزشكي

 • Adeli, Nazila DDS …………………………………. ۸۱۸-۹۰۸-۳۳۳۳ – Van Nuys, CA
 • Assef, Jamshid DDS ……………………………… ۸۱۸-۷۸۹-۸۸۲۳ – Encino, CA
 • Babian, Maher DDS ………………………………. ۸۱۸-۵۴۷-۰۸۸۴ – Glendale, CA
 • Bandary, Cyrus DDS …………………………….. ۸۱۸-۹۹۲-۰۷۵۶ – Woodland Hills, CA
 • Behnia, Behdad DDS ……………………………… ۷۱۴-۸۹۸-۸۷۵۷ – Garden Grove, CA
 • Daneshgar, Shahriar DDS ……………………….. ۲۱۳-۶۵۳-۹۴۴۰ – Los Angeles, CA
 • Ebrami, Iraj DDS ………………………………….. ۸۱۸-۹۰۵-۸۳۳۷ – Encino, CA

ENDODONTICS

 • Fahid, Ahmad DDS ……………………………………. ۳۱۰-۲۷۴-۴۴۱۱ – Beverly Hills, CA
 • Namazikhah, Sadegh DMD MSED …………………. ۸۱۸-۳۴۰-۳۱۱۱ – Woodland Hills, CA

ORAL SURGERY

 • Daneshgar, Shahriar DMD …………………………… ۲۱۳-۶۵۳-۹۴۴۰ – Los Angeles, CA
 • Dowlatshahi, Houshang DDS ………………………… ۳۱۰-۸۲۰-۰۰۲۲ – Los Angeles, CA
 • Jafari, M.B. DMD ………………………………………. ۸۱۸-۷۸۹-۰۸۰۸ – Encino, CA

ORTHODONTICS

 • Ahan-Foroosh, Yousef DDS ……………………….. ۸۱۸-۵۰۸-۷۳۰۰ – N. Hollywood, CA
 • Asgharnia, Newman …………………………………. ۶۱۹-۴۸۶-۲۶۲۶ – Poway, CA
 • Helmi, Cyrus DDS MS PHD ……………………….. ۸۱۸-۳۴۴-۹۱۱۱ – Tarzana, CA
 • Mirzabagi, Mostafa DDS MS ………………………. ۸۱۸-۵۹۱-۰۹۴۵ – Calabasas, CA
 • Teymourian, Jamshid DDS …………………………. ۸۱۸-۹۰۷-۹۷۳۳ – Encino, CA

PEDIATRICS

 • Behrouzan, Farahnaz DDS …………………………. ۳۱۰-۳۹۶-۹۹۹۹ – Santa Monica, CA
 • Hakhamian, Khosrow DDS ………………………… ۳۱۰-۸۵۸-۷۳۷۳ – Beverly Hills, CA
 • Hakimzadeh, Lydia DDS ……………………………. ۸۱۸-۷۸۴-۲۴۱۴ – Encino, CA

PROSTHODONTICS

 • Azarmehr, Parviz DDS …………………………….. ۲۱۳-۳۸۵-۰۰۵۳ – Los Angeles, CA
 • Karimi, Reza DDS …………………………………… ۸۱۸-۵۰۸-۷۳۰۰ – N. Hollywood, CA

منبع: arzexchange.com

♥ جذاب ترین مطالب امروز را اینجا ببینید

اینم ببین!

نخ دندان سه بعدی هم اختراع شد!+عکس

پاک کردن لای دندان ها با خلال دندان یا نخ دندان فرایندی وقت گیر است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *