خانه > زناشویی > بارداری و زایمان > لیست زیباترین اسامی دخترانه عربی ( انتخاب اسم قرآنی برای دختر )

لیست زیباترین اسامی دخترانه عربی ( انتخاب اسم قرآنی برای دختر )

لیست اسامی دخترانه عربی

اسم دخترانه عربی: مادران باردار یا خانم هایی که قصد مادر شدن دارند بی شک یکی از دغدغه های ذهنی آن ها انتخاب اسم برای فرزندشان است.

چرا که این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

اسمی که شما انتخاب می کنید برای یک عمر قرار است روی فرزند شما باشد.

پس باید بپذیرید این مسئولیت سنگینی است که بر دوش شما نهاده شده است.

لیست زیباترین اسامی دخترانه عربی ( انتخاب اسم قرآنی برای دختر )

انتخاب اسم دخترانه، بهترین اسم برای دختر

انتخاب اسم پسر و یا اسم دختر بستگی به سلیقه و فرهنگ هر خانواده ای دارد.

بعضی از خانواده ها اسم ایرانی را برای فرزند خود انتخاب می کنند.

بعضی ها انتخاب اسم های بین المللی را می پسندند.

عده ای هم ترجیح می دهند اسم عربی برای فرزند خود بگذارند.

انتخاب اسم برای دختر

به نظر شما زیباترین اسم برای دختر کدام است؟

اسامی عربی یا همان نام های عربی در بین ایرانیان طرفداران زیادی دارد.

این موضوع هم به دلیل ارادت مردم مسلمان ایران به افراد مذهبی دین اسلام دارد.

لیست زیباترین اسامی دخترانه عربی ( انتخاب اسم قرآنی برای دختر )

نام دخترانه زیبا، نام دخترانه عربی، نام دخترانه مذهبی

به همین بهانه در این مقاله از سایت حیاط خلوت، لیست اسامی دخترانه عربی را برای شماعزیزان گردآوری کرده ایم.

لیست اسم دخترانه عربی

اسم دخترانه با آ

اسمتلفظریشهمعنی
آتیهatiyeعربیآینده
آسیهasiyeعربیزن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد،نام کوهی در استان فارس
آفاقafaqعربیافقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی
آلاءala’عربیاز واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکویی ها
آمنهameneعربینام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
آیهayehعربیهر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه
آنسهanesehعربیانس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

اسم دخترانه با ا

اسمتلفظریشهمعنی
احترامehteramعربیبزرگ داشتن
احلامehlamعربیجمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها
اسماasmaعربینام نهادن – نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی
اسناasnaعربیبزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن
اطهرatharعربیپاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
اعظمaezamعربیپاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
اقدسaqdasعربیپاک تر، مقدس تر
الاههalaheعربیالهه
الهامelhamعربیفکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
الههelaheعربیدر اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است
الیناelinaعربی(الی = نیکویی ، نعمت + نا = ضمیر اول شخص جمع در عربی) نیکویی و نعمت برای ما
ام البنینom ol baninعربینام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع)
امینهamineعربیمؤنث امین.امانت نگه دار
انسیهensiyeعربیمونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
انیسanisعربیهمدم
اکرمakramعربیبزرگوار، گرامی
ایناسinasعربیدوستی و محبت – همچنین دیدن یا شنیدن آواز

اسم دخترانه با ب

اسمتلفظریشهمعنی
بتولbatulعربیپاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)
بشراboshraعربیخبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن
بشریboshraعربیبشارت، مژده
بدریbadriعربیمنسوب به بدر، ماه تمام
بلورbolorعربینام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است،معرب از یونانی
بهجتbehjatعربیشادمانی

اسم دخترانه با ت

اسمتلفظریشهمعنی
تبسمtabasomعربیخنده بدون صدا، لبخند
ترنمtaranomعربیزمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه
تسنیمtasnimعربینام چشمه ای در بهشت
تمناtamanaعربیآرزو
تمیمtamimعربیمهره چشم زخم
تکتمtaktomعربینام چاه زم زم – نام مادر امام رضا(ع) – اصرار در کتمان – پنهان کاری زیادی – بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود

اسم دخترانه با ث

اسمتلفظریشهمعنی
ثریاsorayaعربیپروین(ستاره)
ثمرsamarعربیثمره
ثمینsaminعربیگران بها، قیمتی
ثمینهsamineعربیگرانبها ، قیمتی ، ارزشمند
ثناsanaعربیستایش ، دعا ، شکر، سپاس

اسم دخترانه با ج

اسمتلفظریشهمعنی
جلوهjelveعربیحالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آشکار کردن
جمیلهjamileعربیزیبا، زن زیبا
جنتjanatعربیبهشت، باغ
جواهرjavaherعربیجمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا زمرد

اسم دخترانه با ح

اسمتلفظریشهمعنی
حارثهhareseعربیمؤنث حارث، کشاورز
حامدهhamedeعربیمؤنث حامد، سپاسگزار
حانیهhanieعربیزنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد
حبیبهhabibeعربیمؤنث حبیب، معشوقه
حدیثhadisعربیسخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن
حدیقهhadigheعربیباغ
حرهhareعربیزن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی
حسانهhesaneعربیبانوی زیبا روی – دختر نیکو
حسناhasnaعربیزن زیبا ، زیبا
حفصهhafseعربیاسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام
حلما

halma

عربیبه ضم ح ، جمع حلیم ، صبوران ، دختران صبور
حلیمهhalimeعربیمؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص)
حلیهhelieعربیزینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام
حمیدهhamideعربیمؤنث حمید ستوده شده
حمیراhomeyraعربیزن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص)
حناhanaعربیگیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سفید و معطر دارد
حنانهhananeعربیمهربان ، بخشاینده ، بسیار ناله کننده
حنیفهhanifeعربیمؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست
حوریهhurieعربیزن بهشتی زیبا
حکیمهhakimeعربیمؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف
حیاتhayatعربیحیات ، زندگی
حیفاhifaعربینام بندری در فلسطین

**********

۴۰ اسم ایرانی دختر و پسر محبوب در سال ۹۷

**********

اسم دخترانه با خ

اسم

تلفظریشهمعنی
خاطرهkhatereعربیاتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است ، یاد، یادبود
خدیجهkhadijeعربینام همسر پیامبر(ص)
خضراkhezraعربیسبز، سبزه وار، چمن زار
خیزرانkheyzaranعربیگیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مرطوب، با ساقه های بلند و محکم و برگهای دراز، نام مادر امام محمد تقی(ع)

اسم دخترانه با د

اسمتلفظریشهمعنی
دنیاdonyaعربیجهان

اسم دخترانه با ر

اسمتلفظریشهمعنی
رأفتrafatعربیمهربانی، نرم خویی
رویاroyaعربیرویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
رابعهrabeeeعربینام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است
راحلrahelعربیمهاجر
راحلهrahelعربیمؤنث راحل
راحیلrahilعربیمسافر، کوچ کننده، آن که همیشه در سفر است
راضیهraziyeعربیخشنود، خرسند
رافعrafeعربیبالا برنده، اوج دهنده
رافعهrafeeعربیمؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده
رانیاraniyaعربیقرب و نزدیکی ، همچنین نام یک گل
رایانrayanعربینام کوهی در حجاز
رایحهrayeheعربیبوی خوش
ربابrobabعربینام سازی است
ربابه

robabe

عربینام سازی است
رحیمهrahimeعربیمؤنث رحیم، مهربان
رزانrazanعربیزن باوقار،بانوی متین،خانم محترم
رضوانهrezvaneعربیمؤنث رضوان،بهشت
رضیهrazieعربیمؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد
رعناraanaعربیزیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد
رفیعهrafieeعربیمؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
رقیهroghayeعربیسحر و افسون – نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خدیجه
رمیصاromisaعربیام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است
رویاroyaعربیرؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
ریحانreyhanعربیگیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو
ریحانهreyhaneعربیریحان

اسم دخترانه با ز

اسمتلفظریشهمعنی
زاهدهzahedeعربیعربی مؤنث زاهد
زاکیهzakiyeعربینیکو، پاکیزه
زمزمzam zamعربینام چشمه ای در نزدیکی کعبه
زهراzahraعربیروشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
زهرهzohreعربینام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است
زکیهzakiyeعربیمؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا
زینبzeynabعربینام دختر علی (ع) و خواهر حسین(ع)
زینتzinatعربیآنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود

اسم دخترانه با س

اسمتلفظریشهمعنی
ساجدهsajedeعربیمؤنث ساجد، سجده کننده
ساحرهsahereعربیسحرکننده، افسونگر
ساحلsahelعربیزمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است
ساعدهsaedeعربیمؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار
ساقیsaqiعربیآن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد
سالمهsalemeعربیمؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
سامرهsamereعربیمؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
سامیراsamiraعربیسمیرا -زن بزرگوار – نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است- وسیله ای که با آن حجامت می کنند – نام محلی در نزدیکی مکه
سامیهsamiyeعربیمؤنث سامی – زن بلند قد- کسی که عازم شکار است
ساهرهsahereعربیمؤنث ساهر،چشمه روان
ستیلاsetilaعربیاز القاب حضرت مریم سلام الله علیها و نام دختر امام موسی کاظم.
سحرsaharعربیزمان قبل از سپیده دم ، صبح
سدن

sadn

عربیبه فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند،خدمتکارکعبه
سرورsarvarعربیشادمانی، خوشحالی
سعیدهsaeedeعربیمؤنث سعید ،خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
سلالهsolaleعربیفرزند، نسل
سلماsalmaعربینام زنان عرب
سلویsalvaعربیکبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا)
سلیمهsalimeعربیمؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم
سماsamaعربیآسمان
سمانهsamaneعربیسُمانی بلدرچین
سمرsamarعربیافسانه، داستان ، مشهور
سمیرا

samira

عربیهم صحبت شبانه
سمین

samin

عربیچاق،فربه ، ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود
سمیهsomayeعربیصدای خوش – اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر(ص) بود
سهاsahaعربینام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کرددند
سهیلاsoheylaعربینرم و ملایم
سودهsodeعربینام شهری در نزدیکی بغداد
سومیناsominaعربی 
سونیاsoniyaعربیدختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
سکینهsakineعربیآرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع)
سیماsimaعربیچهره، صورت

اسم دخترانه با ش

اسمتلفظریشهمعنی
  عربی 
شرارهsharareعربیدرخشش، روشنی، جرقه
شریفهsharifeعربیمؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند
شعلهshooleعربیزبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی
شفیعهshafieeعربیمؤنث شفیع، شفاعت کننده
شفیقهshafigheعربیمؤنث شفیق،مهربان
شقایقshaghayeghعربیگلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش لکه سیاهی هست
شمیسshamisعربیمصغر شمس
شمیمshamimعربیبوی خوش
شمیمهshamimeعربیواحد شمیم، یک بوی خوش
شهرهshohreعربیمشهور، نامدار و نامور
شهلاshahlaعربیدارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده(چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است
شیماshimaعربیزنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

اسم دخترانه با ص

اسمتلفظریشهمعنی
صابرهsabereعربیصابره از القاب حضرت فاطمه (س) است
صابرینsaberinعربیجمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا
صادقهsadegheعربیمونث صادق. راستگو و درستکار
صالحهsaleheعربیمؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
صباsabaعربینسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف ایران
صبریهsabriyeعربیبردبار، شکیبا
صحراsahraعربیبیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار
صدفsadafعربینوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث
صدیقهsadigheعربیمؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر پیمابر(ص) و لقب مریم(ع)
صغریsoqraعربیمؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد
صفیهsafiyeعربیمؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص)
صنمsanamعربیبت، معشوق، دلبر
صهباsahbaعربیشرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری

اسم دخترانه با ض

اسمتلفظریشهمعنی
ضحیzahaعربیصبح – چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است
ضرغامهzarghameعربیمؤنث ضرغام، شیر درنده ، پهلوان، دلاور

اسم دخترانه با ط

اسمتلفظریشهمعنی
طاهرهtahereعربیمؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)
طراوتtravatعربیتر و تازگی
طلاtalaعربیفلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
طلایهtalayeعربینشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود
طلوعtolueعربیبرآمدن خورشید و مانند آن
طلیعهtalieeعربیطلایه
طنازtanazعربیبسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
طنینtaninعربیانعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
طهوراtahuraعربیپاکیزه – پاک کننده
طوبیtubaعربینام درختی در بهشت
طیبهtayebeعربیمؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه

اسم دخترانه با ظ

ظریفZarifعربیدارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان
ظهیرهzahireعربیمؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

اسم دخترانه با ع

اسمتلفظریشهمعنی
عابدهabedeعربیمؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
عادلهadeleعربیمؤنث عادل،بانوی با انصاف
عادیاتadiyaytعربینام سوره ای در قرآن کریم
عارفهarefeعربیمؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه
عاطفهatefeعربیعربی محبت و مهربانی، عطوفت
عاقلهagheleعربیمؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد
عالمهalameعربیبانوی دانشمند
عالیهaliyeعربیمؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)
عامرهamereعربیمؤنث عامر، آباد کننده
عایشهayesheعربیدارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص)
عذرا

ozra

عربیدوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق
عزیزهazizeعربیمؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم
عسلasalعربیمایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
عصمتesmatعربیبی گناهی، پاکدامنی
عطیهatiyeعربیانعام، بخشش
عظیمهazimeعربیمؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار
عفتefatعربیپاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
عفیفهafifeعربیمؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا
عهدیهahdiyeعربیمنسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان

اسم دخترانه با غ

اسمتلفظریشهمعنی
غزالghazalعربینوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه
غزالهghazaleعربیآهو بره ماده
غزلghazalعربیشعر عاشقانه
غمزهghamzeعربیحرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه، ناز

اسم دخترانه با ف

اسمتلفظریشهمعنی
فائزهfaezeعربیفایزه ، نایل، رستگار
فائقهfaegheعربیپیروز
فاطیماfatimaعربیفاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است
فاختهfakhteعربیپرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
فاطمهfatemeعربیزنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)
فایضهfayezeعربیمؤنث فائض
فتانهfataneعربیبسیار زیبا و دلفریب
فرحfarahعربیشادمانی، سرور
فرحانهfarahaneعربیمؤنث فرحان
فریدهfarideعربیمؤنث فرید
فصیحهfasiheعربیمؤنث فصیح
فهیمهfahimeعربیمؤنث فهیم
فوزیهfuzieعربیرستگار

اسم دخترانه با ق

اسمتلفظریشهمعنی
قمرqamarعربیماه، نام سوره ای در قرآن کریم
قدیسهqadiseعربیمؤنث قدیس

اسم دخترانه با ک

اسمتلفظریشهمعنی
کاملهkameleعربیمؤنث کامل، بی عیب، بی نقص
کبریkobraعربیکبرا،بزرگ، کبیر
کریمهkarimeعربیمؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند
کلثومkolsomعربینام یکی از دختران حضرا علی (ع)
کوثرkosarعربینام چشمه ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول‌های آن تولد حضرت فاطمه است
کوکبkokabعربیستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی، سفید، قرمز، زرد، یا بنفش

اسم دخترانه با ل

اسمتلفظریشهمعنی
لطیفهlatifeعربیلطیف
لمیاlamiyaعربیزن سیاه و گندمگون
لیالیlayaliعربیشبها
لیلاleylaعربیلیلی
لیلیleyliعربیشب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
لیلیاliliaعربیشب، هم ریشه با

اسم دخترانه با م

سمتلفظریشهمعنی
مائدهmaedeعربیخوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم
ماجدهmajedeعربیمؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
ماریهmarieعربیزن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص)
متینهmatineعربیمؤنث متین
محبوبmahbobعربیدوست داشتنی، مورد محبت
محبوبهmahbobeعربیمؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت
محترمmohtaramعربیقابل احترام، عزیز و گرامی
محدثهmohadeseعربیمؤنث محدث، گوینده سخن،
محسنهmohseneعربیمؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده
محناmohnnaعربیبه ضم میم و فتح ح و تشدید نون ، به حنا خضاب کرده

محیا

mahya

عربیزندگی، حیات
مدینهmadineعربیشهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد ( ص‌) بود
مرجانmarjanعربیشادمانی و فرح
مرصعmarsaعربیآنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
مرضیهmarziyeعربیپسندیده، مرضی
مطهرهmotahareعربیمؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه
معصومهmasomeعربیمؤنث معصوم، بی گناه و پاک
ملوکmolokعربیپادشاهان
ملیحهmaliheعربیزیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
ملیکهmalikeعربینام همسر عمر خطاب
مناmonaعربیامیدها
منصورهmansoreعربیمؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
منظرmanzarعربیآنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت
منورهmonavareعربیروشن، درخشان
منیر

monir

عربیآنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
منیرهmonireعربیآنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
مهداmahdaعربیاول شب ، قسمتی از شب
مهدیهmahdiyeعربیمؤنث مهدی،عروس
مهناmahnaعربیگوارا و خوش
مهیرهmohireعربیزن کدبانو، زن اصیل زاده
مولودmolodعربیآن که به دنیا آمده، زاده شده
مناmonaعربیمنا،امیدها
مونسmonesعربیهمنشین و همراز، همدم
مکرمهmokarameعربیمؤنث مکرم
مکیهmakieعربیاهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه
میساmisaعربیزنی که با غرور و تکبر راه می رود
میسانmisanعربیستاره ای در صورت فلکی جوزا
میلاناmilanaعربیمونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو

اسم دخترانه با ن

اسمتلقظریشهمعنی
نادرهnadereعربیمؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا
نادیnadiعربیندا دهنده، ندا کننده
نادیهnadiyeعربیندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی
ناریهnariyeعربیآتشی، آتشین
نجلاnajlaعربیزنی که دارای چشمان درشت است
نجمهnajmeعربیمؤنث نجم،ستاره
نجواnajvaعربیسخن آهسته
نجیبهnajibeعربیمؤنث نجیب، شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن
نداnedaعربیصدای بلند، فریاد، بانگ
ندیمهnadimeعربیمؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
نرجس

narjes

عربیمعرب از فارسی،نرگس، نام همسر امام حسن عسگری(ع) و مادر حضرت مهدی(ع)
نساnesaعربیزنان، نام سوره ای در قرآن کریم
نسیبهnasibeعربیدختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر اسلام در جنگ احد شرکت داشت و به آسیب دیدگان کمک می کرد
نسیمnasimعربیبادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش
نصیبهnasibeعربیسهم کسی از چیزی، بهره ، سرنوشت، تقدیر
نعیمهnaeemeعربیمؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف،
نغمهnaghmeعربیآهنگ یا ملودی،آوازه
نفیسهnafiseعربی نفیس
نوالnavalعربیعطا، بخشش، بهره، نصیب
نوریهnoriyeعربیمنسوب به نور، درخشان
نیرهnayyerعربیروشن، منور

اسم دخترانه با و

اسمتلفظریشهمعنی
والهvaleعربیعاشق بی قرار، شیفته و مفتون
وجیههvajiheعربیزیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم
وحیدهvahideعربیمؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر
ورشانvarshanعربیقمری،پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی
وسیمvasimعربیدارای نشان زیبایی، زیبا
وسیمهvasimeعربیمؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا

**********

انتخاب اسم | لیست کامل اسم دختر با حرف م + معنی اسم

**********

اسم دخترانه با ه

اسمتلفظریشهمعنی
هانیاhaniyaعربیمؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز
هانیهhaniyeعربیهانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند
هایدهhayedeعربیتوبه کننده، به حق بازگردنده
هدیhodaعربیهدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست
هدیهhedyeعربیارمغان، تحفه
هلماhelmaعربیمعنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
هنیاhaniyaعربیبه فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد

اسم دخترانه با ی

اسمتلفظریشهمعنی
یسریyasraعربیمایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم
یمناyamaعربیبانوی با برکت

زیباترین اسم دخترانه عربی + اسم قرآنی برای دختر

امید داریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

در نظر داشته باشید ممکن است در این لیست اسم دخترانه ای به اشتباه در بین اسامی با ریشه عربی درج شده باشد.

********************

همچنین بخوانید: لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی

********************

در صورتی که به نظر شما چنین اتفاقی افتاده است زیر همین مطلب در بخش دیدگاه ها  آن نام را با ذکر توضیحات بنویسید تا این لیست نام های دخترانه عربی را اطلاح کنیم.

گردآوری: بخش بارداری و زایمان

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اینم ببین!

فهرست کامل نام های اصیل ایرانی و معنی آنها

آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داریوش سوم آبتین : نام پدر فریدون پادشاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *