خانه > زناشویی > بارداری و زایمان > لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی ( اسم قرآنی برای پسر)

لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی ( اسم قرآنی برای پسر)

لیست اسامی پسرانه عربی

اسم پسرانه عربی: مادران باردار یا خانم هایی که قصد مادر شدن دارند بی شک یکی از دغدغه های ذهنی آن ها انتخاب اسم برای فرزندشان است.

چرا که انتخاب نام برای فرزند اهمیت بسیار زیادی دارد.

اسم کودک که شما انتخاب می کنید برای یک عمر قرار است روی فرزند شما باشد.

پس باید بپذیرید این مسئولیت سنگینی است که بر دوش شما نهاده شده است.

لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی ( اسم قرآنی برای پسر)

انتخاب اسم پسر و یا اسم دختر بستگی به سلیقه و فرهنگ هر خانواده ای دارد.

بعضی از خانواده ها اسم ایرانی را برای فرزند خود انتخاب می کنند.

بعضی ها انتخاب اسم های بین المللی را می پسندند.

عده ای هم ترجیح می دهند اسم عربی برای فرزند خود بگذارند.

انتخاب اسم برای پسر

به نظر شما زیباترین اسم برای پسر کدام است؟

اسامی عربی یا همان نام های عربی در بین ایرانیان طرفداران زیادی دارد.

این موضوع هم به دلیل ارادت مردم مسلمان ایران به افراد مذهبی دین اسلام دارد.

لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی ( اسم قرآنی برای پسر)

به همین بهانه در این مقاله از سایت حیاط خلوت، لیست اسامی پسرانه عربی را برای شماعزیزان گردآوری کرده ایم.

لیست اسم پسرانه عربی

اسم پسرانه با آ

اسمتلفظریشهمعنی
آبدabedعربیهمیشگی ، دائمی ، جاودانه
آبدینabdinعربیجاودانه ها ، جمع آبد(به کسر ب)
آصفasefعربیتدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزیران ایرانی در دوران اسلامی
آیتayatعربیآیه،نشانه،شخص برجسته و شاخص،شخص بسیار زیبا رو

اسم پسرانه با ا

اسمتلفظریشهمعنی
ابولفضلabolfazlعربیابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا ، ایشان به سلطان ادب معروفند
ابوالحسنabolhasanعربیابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا ، ایشان به سلطان ادب معروفند
ابوذرabozarعربیابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
احدahadعربییگانه، یکتا، از نامهای خداوند
احمدahmadعربیبسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص)
ادریسedrisعربیدرس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده و طبق روایات حیات جاودانه یافته است، او را مخترع لباس و قلم می دانند
ادیب

adib

عربیسخن دان، سخن شناس، معلم، مربی
ارشادershadعربیراهنمایی، هدایت
اسامهasameعربیشیر، اسد
اصغرasgharعربیکوچک تر
اعتبار علیetebar aliعربیآن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است
اعلیaelaعربیبرتر، بالاتر ، بلندتر، برگزیده از هر چیزی ، نامی از نامهای خداوند ، نام سوره هشتاد و هفتم قرآن
افضلafzalعربیبرترین، بالاترین
اقبال علیeqbal aliعربیآن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است
امیرamirعربیپادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین
امیرعلیamir aliعربیکسی که سرورش حضرت علی است .
امیر حسینamir hosseinعربیمرکب از دو اسم امیر و حسین،کسی که حسین علیه السلام امیر و حاکم اوست
امیر طاهاamir tahaعربیمرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که نام یکی از سوره های قرآن است ،برخی تفاسیر این سوره را منسوب به اهل بیت علیه السلام می دانند
امیر عباس

amir abass

عربیمرکب از دو اسم امیربه معنای حاکم و سلطان و عباس به معنای شیر درنده
امیر محمدamir mohamadعربیکسی که حضرت محمد صلی الله علیه وآله حاکم و سرور اوست
امیر مهدیamir mahdiعربیترکیب نامهای امیر و مهدی ، کسی که حضرت صاحب الزمان سرور و فرمانده اوست
امینaminعربیمورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد امین، امین عباس، و امین همایون
اوحدohodعربییگانه، بی همتا
اویسoveisعربیگرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است
اکبرakbarعربیبزرگتر
ایمانimanعربیاعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری

اسم پسرانه با ب

اسمتلفظریشهمعنی
باقرbaqerعربیشکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت ایران که به سالار ملی ملقب گردید
برهانborhanعربیدلیل، حجت
بشیرbashirعربیبشارت دهنده، مژده دهنده
بصیرbasirعربیآگاه، بینا، از نامهای خداوند
بلالbalalعربینام اولین مؤذن اسلام
بهاbahaعربیدرخشندگی، روشنی
بهلولbohlolعربیاز عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون و خلفای دیگر از او تقاضای موعظه می کردند

اسم پسرانه با ت

اسمتلفظریشهمعنی
ترابtorabعربیخاک
تقیtaghiعربیپرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
تمیمtamimعربیدارای خلقت تمام
توحیدtohidعربییگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی
توفیقtofighعربیموفقیت، کامیابی

اسم پسرانه با ث

اسمتلفظریشهمعنی
ثاقبsaghebعربیروشن، فروزان
ثامرSAMERعربیمیوه دهنده، ثمردهنده

اسم پسرانه با ج

اسمتلفظریشهمعنی
جابرjaberعربیتسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)
جاسمjasemعربیعامیانه قاسم
جبارjabarعربینام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد ، دارای سلطه و قدرت
جعفرjafarعربیجوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار
جلالjalalعربیعظمت، بزرگی، شکوه
جلیلjalilعربیبلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند
جمالjamalعربیزیبایی
جنیدjonaidعربینام عارفی معروف در قرن سوم هجری
جوادjavadعربیبخشنده ، از نامهای خدواند ، لقب امام نهم شیعیان

اسم پسرانه با خ

اسمتلفظریشهمعنی
خالدkhaledعربیپاینده، جاوید
خضرkhezrعربینام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد
خلیلkhalilعربیدوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع)
خیرالدینkheir adinعربیآن که در دین بهترین است
خیرااللهkheir ollahعربینیکی خداوند، خیر الهی
خیرعلیkheir aliعربیخیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش چون خیر و نیکی علی(ع) است

اسم پسرانه با ذ

اسمتلفظریشهمعنی
ذبیحzabihعربیقربانی ( معمولا در راه خدا)
ذبیح اللهzabihollahعربیآن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)
ذوالفقارzolfagharعربینام شمشیر علی(ع)

اسم پسرانه با ر

اسمتلفظریشهمعنی
رئوفraoofعربیبسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند مهربان
راستینrastinعربیدر نهایت صداقت و درستی
راشدrashedعربیآن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی
راشنrashenعربیآرامنده، ثابت
ربیعrabiعربیبهار
رجاrajaعربیامیدواری، امید
رجبrajabعربینام ماه هفتم از سال قمری
رحمانrahmanعربیمهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند
رحمتrahmatعربیمهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
رحیم

rahim

عربیمهربان، از نامهای خداوند
رزاقrazaghعربیروزی دهنده ، از نامهای خداوند
رسامrasamعربیرسم کننده، نقاش
رسولrasulعربیپیغمبر، قاصد، پیک
رشیدrashidعربیهدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نامهای خداوند
رضاrezaعربیخشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان
رضیraziعربیراضی و خشنود
رفیعrafieعربیمرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
رمضانramezanعربیسنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
روح اللهroh ollahعربیروح خداوند ، لقب عیسی(ع)
ریاضriyazعربیروضه ها، باغها

اسم پسرانه با ز

اسمتلفظریشهمعنی
زائرzaerعربیعربی زیارت کننده
زاهرzaherعربیعربی درخشان، تابان
زعیمzaeemعربیپیشوا، رهبر
زهیرzahirعربینام یکی از شعرای عرب در دوران جاهلیت، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از یاران حسین(ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید
زکیzakiعربیپاک، طاهر، پارسا
زیدzeydعربینام یکی از اصحاب پیامبر(ص)
زین الدینzeyn adinعربیعربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است
زینعلیzeyn aliعربیمرکب از زین( آراستگی، زیبایی) + علی

اسم پسرانه با س

اسمتلفظریشهمعنی
ساجدsajedعربیسجده کننده
ساعدsaedعربیبخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار
سامرsamerعربیقصه گو، افسانه سرا
سامیsamiعربیعالی، بلندمرتبه
سبحانsobhanعربیپاک و منزه ، از نامهای خداوند
ستارsatarعربیپوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید
سجادsajadعربیبسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
سحابsahabعربیابر
سعد الدینsaad adinعربیموجب سعادت دین
سعیدsaeedعربیخجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
سلطانsoltanعربیپادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان
سلمان

salman

عربینام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد
سلیمsalimعربیدارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن از پادشاهان عثمانی
سمیحsamihعربیبخشنده ، بلندنظر ، کریم
سمیرsamirعربیقصه گو
سمیعsamieعربیشنوا، از نامهای خداوند
سهاsahaعربیستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر
سهیلsoheilعربیروشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
سیف اللهseyf ollahعربیآن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارزه می کند

اسم پسرانه با ش

اسمتلفظریشهمعنی
شجاع الدینshoja adinعربیآن که در دفاع از دین شجاع است
شادنshadenعربیبچه آهو – بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادراست – زیبا و لطیف مانند بچه آهو
شاهدshahedعربیزیبارو، محبوب، معشوق
شاهرshaherعربیمشهور، نامی
شاکرshakerعربیشکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است
شبلیshebliعربینام عارف معروف قرن سوم و چهارم
شریفsharifعربیارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان
شعبانshabanعربینام ماه هشتم از سال قمری
شفیعshafieعربیشفاعت کننده، پایمرد
شمس

shams

عربیخورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم
شمس الدینshams adinعربیآفتاب دین ، نام دو تن از پادشاهان آل کرت
شهاب الدینshahab adinعربیآن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی
شهیرshahirعربیمعروف ، نام آور ، نامدار
شکراللهshokr ollahعربیسپاس خد ارا
شکرعلیshokr aliعربی(به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندمرتبه)
شکورshakurعربیبسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند
شکیلshakilعربیزیبا ، پسر خوش چهره
شیبانsheybanعربیاز قبایل عرب

اسم پسرانه با ص

اسمتلفظریشهمعنی
صائبsaebعربیراست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)
صابرsaberعربیصبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن ششم، ادیب صابر
صاحبsahebعربیدارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار
صادقsadeghعربیراستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیان
صاعدsaedعربیبالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای عرب باستان
صالحsalehعربیشایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود
صانعsahneعربیآفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نیز صانع می باشد
صباحsabahعربیبامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع)
صدرsadrعربیبالاترین ، اعلاترین در هر چیز
صدرالدینsadradinعربیدارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین
صدیقsedighعربیبنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوسف(ع) پسر یعقوب(ع)
صفاsafaعربییکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام کوهی در مکه
صفار

safar

عربیرویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب پسر لیث است
صفرsafarعربینام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه
صفیsafiعربیخالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ، نام شاعر و نویسنده و واعظ ایرانی قرن هشت و نه هجری
صفی الدینsafi adinعربیبرگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین اردبیلی
صفی اللهsafi ollahعربیبرگزیده خداوند، لقب آدم(ع)
صلاح ادینsalah adinعربیموجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم که از مریدان مولانا بود
صمدsamadعربیبی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسنی
صمصامsamsamعربیشمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان
صمیمsamimعربیصمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی
صنعانsan anعربیطبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ که هفتاد مرید داشت
صیادsayadعربیشکارچی
صیامsayamعربیروزه داشتن

اسم پسرانه با ض

اسمتلفظریشهمعنی
ضرغامzarghamعربیشیر درنده ، پهلوان، دلاور
ضیاziyaعربینور، روشنی
ضیا الدینziya adinعربینور خدا
ضیغمzeyghamعربیشیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر

اسم پسرانه با ط

اسمتلفظریشهمعنی
طارقtareghعربیستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم
طالبtalebعربیخواستار، خواهان ، سالک
طاهاtahaعربینام سوره ای در قران کریم
طاهرtaherعربیپاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
طلحهtalheعربینام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان
طیبtayebعربیپاک، مطهر، پاکیزه

اسم پسرانه عربی با ظ

اسمتلفظریشهمعنی
ظفرzafarعربیپیروزی، نصرت
ظهیرzahirعربیپدیدار شدن، آشکار شدن

اسم پسرانه با ع

اسمتلفظریشهمعنی
عابدabedعربیعبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
عابسabesعربیعبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام یکی از یاران حضرت امام حسین
عادلadelعربیبا انصاف
عارفarefعربیآن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی
عاشورashurعربیروز دهم از ماه محرم
عاصمasemعربینگهدارنده، محافظ
عامرamerعربیآباد کننده، معمور، آبادان
عبادebadعربیبندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد
عباداللهebad ollahعربیبندگان خداوند
عباس

abbas

عربیشیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا
عبدالباسطaddolbasetعربیعبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامهای خداوند ) ، نام قاری بزرگ مصری
عبدالباقیabdolbaghiعربیبنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف ایرانی در زمان شاه عباس صفوی
عبدالجبارabdoljabarعربیبنده پروردگار که دارای جبروت است
عبدالجلیلabdol jalilعربیبنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه قرن ششم، عبدالجلیل رازی
عبدالجوادabdol javadعربیبنده پروردگار که بخشنده است
عبدالحسنabdolhasanعربیبنده حسن
عبدالحسینabdol hosseinعربیبنده حسین
عبدالحقabdol haghعربیبنده پروردگار
عبدالحلیمabdol halimعربیبنده پروردگار که حلیم و بردبار است
عبدالحمیدabdol hamidعربیبنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی
عبدالخالقabdol khaleghعربیبنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم
عبدالرحمانabdol rahmanعربیعبد الرحمن
عبدالرحیم

abdol rahim

عربیبنده پروردگار رحیم و مهربان
عبدالرزاقabdol razaghعربیبنده پروردگار روزی دهنده
عبدالرسولabdol rasulعربیبنده پیامبر
عبدالرشیدabdol rashidعربیبنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی
عبدالرضاabdol rezaعربیبنده رضا
عبدالرفیعabdol rafieعربیبنده پروردگار بلندمرتبه
عبدالستارabdol satarعربیبنده پروردگار عیب پوشاننده
عبدالصمدabdolsamadعربیبنده پروردگار بی نیاز
عبدالعزیزabdol azizعربیبنده پروردگار گرامی و باعزت
عبدالعظیم abdol azimعربیبنده پروردگار بزرگ،نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن(ع) در قرن دوم که آرامگاه وی در شهر ری است
عبدالعلیabdol aliعربیبنده علی
عبدالغفارabdol ghafarعربیبنده پروردگار بخشاینده گناه
عبدالغفورabdol ghaforعربیعبدالغفار
عبدالغنیabdol ghaniعربیبنده پروردگار بی نیاز
عبدالفتاحabdol fatahعربیبنده پروردگار گشاینده دشواریها
عبدالقادرabdol ghaderعربیبنده پروردگار توانا
عبدالقاهرabdol ghaherعربیبنده پروردگار چیره و توانا

عبداللطیف

abdol latif

عربیبنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاهان تیموری
عبداللهabdol ahعربیبنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)
عبدالمجیدabdol majidعربیبنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی
عبدالمحمدabdol mohamadعربیبنده محمد
عبدالملکabdol malekعربیبنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی
عبدالناصرabdonaserعربیبنده پروردگار یاریگر
عبدالنبیabdonabiعربیبنده پیامبر
عبدالهادیabdol hadiعربیبنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
عبدالواحدabdol vahedعربیبنده پروردگار یکتا
عبدالوهابabdol vahabعربیبنده پروردگار بخشنده
عبدالکریمabdol karimعربیبنده پروردگار بخشنده
عبیداللهobeydollahعربیبنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق و مؤسس دولت علویان
عدنانadnanعربینام یکی از اجداد پیامبر(ص)
عزالدین

ezadin

عربیآن که باعث عزت دین است
عزت اللهezat ollahعربیعظمت و بزرگی خداوند
عزیزazizعربیگرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند
عزیزاللهaziz ollahعربیگرامی نزد خداوند
عطاataعربیبخشش، انعام
عظیمazimعربیبزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامهای خداوند
عقیلaghilعربیخردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و پسر موسی کاظم(ع)
علاalaعربیبزرگی، رفعت
علاء الدینala adinعربیسبب رفعت و بزرگی دین
علوانalvanعربینام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تاریخی
علی اصغرali asgharعربینام پسر حسین (ع)
علی اکبرali akbarعربیعلی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع)
علیرضاali rezaعربیمرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام هشتم امام رضا – علی به معنای بلندمرتبه و رضا به معنای خوشنود است
علی مرادali moradعربیمرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از پادشاهان زندیه
علیم

alim

عربیدانا، آگاه، از نامهای خداوند
عمادemadعربیتکیه گاه، نگاهدارنده، ستون
عمارamarعربیمرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران پیامبر(ص)
عمرانomranعربینام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم
عمرomarعربینام خلیفه دوم
عمروamroعربینام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
عمیدamidعربیعاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه طایفه
عنایتenayatعربیلطف، نیکی، احسان، کمک، یاری
عنایت اللهenayatollahعربیلطف و عنایت خداوند
عین الدینeyn adinعربیچشم دین، عزیز در دین
عین اللهeyn ollahعربیچشم خداوند
عینعلیeyn aliعربیچشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در تهران است

اسم پسرانه عربی با غ

اسمتلفظریشهمعنی
غضنفرghazanfarعربیشیر بیشه
غفارghafarعربیآمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند
غفورghaforعربیبخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند
غلامgholamعربیارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی
غلامرضاgholamrezaعربیمرکب از دو اسم غلام و رضا
غیاثghiyasعربیفریادرس، از نامهای خداوند
غیاث الدینghiyas adinعربیپناه دین

اسم پسرانه با ف

اسمتلفظریشهمعنی
فوادfoadعربیدل، قلب
فائزfaezعربیفایز، نایل، رستگار
فاتحfatehعربیپیروز
فاضلfazelعربیدارای فضیلت و برتری در علم
فاطرfaterعربیآفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
فتاحfatahعربیگشاینده، از نامهای خداوند
فتح اللهfath ollahعربیپیروزی خدا
فتحعلیfath aliعربیمرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
فخرالدینfakhr adinعربیسبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی
فرجfarajعربیگشایش در کار
فرج اللهfaraj ollahعربیگشایشی از جانب خداوند
فرحان

farhan

عربیشادان، خندان
فرهودfarhodعربیپسر زیبا – مرد درشت هیکل – شتابزده-این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است٠
فریدfaridعربییکتا، یگانه، بی نظیر
فصیحfasihعربیدارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام
فصیح الدینfasih adinعربیدارای روشنی و فصاحت در دین
فضل اللهfazl ollahعربیلطف و توجه خداوند
فضیلfazilعربیدارای فضل
فیاضfayazعربیجوانمرد و بخشنده

اسم پسرانه با ق

اسمتلفظریشهمعنی
قائدghaedعربیرهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر
قادرghaderعربیدارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند
قاسمghasemعربیبخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی
قاهرghaherعربیچیره، توانا
قدرتghodratعربیتوانایی ، توان ، سلطه و نفوذ
قطب الدینghotb adinعربیمحور آیین و دین
قنبرghanbarعربینام یکی از تابعان علی (ع)
قهارghaharعربینیرومند، پرزور،از نامهای خداوند

اسم پسرانه با ک

اسمتلفظریشهمعنی
کاظمkazemعربیفروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان
کاملkamelعربیبی عیب، بی نقص
کرمkaramعربیبزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
کرم اللهkaram ollahعربیبخشش و لطف خداوند
کلیمkalimعربیهم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع)
کلیم اللهkalim ollahعربیآن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع)
کریمkarimعربیبخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند
کمالkamalعربیآخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دانایی
کمال الدینkamal adinعربیکامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد
کمیلkomeilعریینام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
کیسانkeysanعربیلقب مختار ثقفی

اسم پسرانه با ل

اسمتلفظریشهمعنی
لاوانlavanعربیلابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
لبیبlabibعربیعاقل، خردمند
لسان الدینlesan adinعربیزبان گویای دین
لطف الدینlotf adinعربیلطف دین
لطف اللهlotf ollahعربیمهربانی و لطف خدا
لطفعلیlotf aliعربیآن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی(ع) است
لطیفlatifعربینرم و خوشایند
لقمانloghmanعربینام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود(ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم
لیثlaisعربیشیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری

اسم پسرانه با م

اسمتلفظریشهمعنی
ماجدmajedعربیدارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند
ماشاءاللهmasa allahعربیآنچه خدا بخواهد،مرحبا، آفرین
مالکmalekعربیارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، نام فرشته ای که نگهبان دوزخ است، از نامهای خداوند
ماهدmahedعربیگستراننده و پهن کننده
مبارکmobarakعربیخوش یمن، خجسته، فرخنده
مبینmobinعربیآشکار – پیدا
متینmatinعربیدارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامهای خداوند
مجتبیmojtabaعربیبرگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع)
مجدالدینmajd adinعربیباعث بزرگی و عظمت دین
مجیدmajidعربیدارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند
مجیرmojirعربیپناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند
مجیرالدینmojir adinعربیپنادهنده در دین
محب الدینmoheb adinعربیدوستدار دین
محتشمmohtashamعربیدارای حشمت و شکوه، با حشمت
محرابmehrabعربیبخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت کنندگان است و پیش نماز یا کشیش در آنجا می ایستند
محسنmohsenعربینیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند
محمد

mohamad

عربیستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
محمدجوادmohamad javadعربیبنده ستوده شده خدا و بخشاینده
محمدصالحmohamad salehعربیبنده ستوده شده و نیکوکار خدا
محمد مهدیmohamad mehdiعربیمرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معنای هدایت شده – نامی متبرک به نام حضرت رسول و لقب فرزند صالح ایشان حضرت صاحب الزمان
محمد هادیmohamad hadiعربیبنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم
محمدرضاmohamadrezaعربیترکیب اسم حضرت رسول اکرم وامام هشتم شیعیان ، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود
محمد علیmohamad aliعربیترکیب اسامی محمد و علی
محمودmahmodعربیآن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش، از نامهای پیامبر(ص)،نام یکی از پادشاهان غزنوی
محی الدینmohi adinعربیزنده کننده دین
مختارmokhtarعربیآن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است، صاحب اختیار، برگزیده، منتخب
مرادmoradعربیخواست، آرزو، منظور، مقصود
مرتضیmortezaعربیپسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته
مرساmersaعربیاستوار ، ثابت ، پابرجا
مرسل

morsel

عربیارسال شده،فرستاده شده
مرشدmorshedعربیراهنمایی کننده، ارشادکننده
مرصادmersadعربیکمین گاه، گذرگاه
مسعودmasudعربینیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان
مسلمmoslemعربیپیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده علی (ع)، فرستاده امام حسین به سوی کوفیان
مسیبmosayebعربیبر حال خود گذاشته شده، آزاد شده ، نام یکی از سه برادری که در بخارا پول رایج قرون اولیه هجری را سکه زدند
مشهودmashhodعربیآشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده
مشیرmoshirعربیآن که در کارها با او مشورت می کنند
مشیر الدینmoshir adinعربیآن که در دین راهنمای دیگران است
مصباحmesbahعربیچراغ ، وسیله ای روشنایی بخش ، بیشتر به چراغهای قدیمی گفته می شود
مصطفیmostafaعربیبرگزیده، لقب پیامبر(ص)
مصلحmoslehعربیآن که اصلاح می کند، اصلاح کننده
مصلح الدینmosleh adinعربیاصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
مصیبmosayebعربیآن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
مطیبmotayebعربیمعطرکننده، خوشبوکننده
مطیع اللهmotiollahعربیمطیع و فرمانبردار خداوند
مظاهرmazaherعربیجلوه ها، نشانه ها
مظفر

mozafar

عربیپیروز، غالب، موفق
مظفر الدینmozafar adinعربیپیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار
مظفر علیmozafar aliعربیمرکب از مظفر( پیروز) + علی( بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه
معراجmerajعربیبالارفتن، عروج
معیدmueidعربیتکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم)
معینmoeinعربییاریگر، کمک کننده، یاور
معین الدینmoein adinعربییاریگر و کمک کننده در دین
مقدادmeghdadعربینام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع)
منذرmanzarعربیآگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای یمن در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
منصورmansurعربییاری داده شده، پیروزشده، پیروز
مهامmahamعربیکارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها
مهدیmahdiعربیهدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان
میثاق

misagh

عربیعهد و پیمان
میثمmeysamعربینام پسر یحیی از یاران علی(ع)
میحادmihadعربیتک تک – جداگانه
میعادmiaadعربیمحل قرارگاه، وعده گاه
میلانmilanعربیخواهش ، میل ، آرزو ، صفت مشبه از میل

اسم پسرانه با ن

اسمتلفظریشهمعنی
نادرnaderعربیآنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه
ناد علیnad aliعربیعلی را بخوان، نام دعایی
ناصح الدینnaseh adinعربیپنددهنده در دین
ناصرnaserعربینصرت دهنده، یاری کننده
ناصر الدینnaser adinعربییاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار
نجاتnejatعربیرهایی، خلاصی، آزادی
نجفnajafعربینام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است
نجم الدینnajm adinعربیآن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی
نجیب الدینnajib adinعربیاصیل و شریف در دین
ندیمnadimعربیهمنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
نشاطneshatعربیشادی، خوشی، سرزندگی
نصر

nasr

عربییاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
نصر الدینnasr adinعربییاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای
نصراللهnasrollahعربییاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه، نصرالله منشی
نصرت اللهnosratollahعربییاری خداوند
نصیرnasirعربییاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
نصیر الدینnasiradinعربییاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
نظامnezamعربیمجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است
نظر علیnazar aliعربیچشم و دیده علی (ع)
نعمانnamanعربینام چندتن از پادشاهان حیره
نعمتnematعربیآنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
نعیمnaeemعربینعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت
نعیم الدینnaeem adinعربینعمت دین
نعیماnaeemaعربینعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
نقیnaghiعربیپاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
نهامnahamعربیآهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین
نورالدینnoradinعربیروشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
نوراللهnorollahعربینور و روشنایی و فروغ خداوند

اسم پسرانه با و

اسمتلفظریشهمعنی
واجدvajedعربیدارنده، دارا، از نامهای خداوند
واحدvahedعربییگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است
واصفvasefعربیبه اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده
واهبvahebعربیعطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند
وثوقvosoghعربیاعتماد، اطمینان
وحدتvahdatعربییگانگی، اتحاد،تنهایی
وحیدvahidعربییگانه، یکتا، بی نظیر
ولیvaliعربیپدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر(ص)، لقب علی(ع)، از نامهای خداوند
ولیدvalidعربیفرزند ، نام دوتن از خلفای اموی ،
وهابvahabعربیبسیار بخشنده، از نامهای خداوند

اسم پسرانه عربی با ه

اسمتلفظریشهمعنی
هاتفhatefعربینوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی
هادیhadiعربیهدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیامبر(ص) و امام علی نقی(ع)
هاشمhashemعربینام جد پیامبر(ص)
هامرhamerعربیابر باران زا
هانیhaniعربیمرد دلسوز و مهربان – نام چندتن از مشاهیر عرب
هدایتhedayatعربیراهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار قرن چهاردهم، صادق هدایت
همامhamamعربیدارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان
همتhematعربیاراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی
هودhodعربینام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم
هیبتheybatعربیرعب، جلال، شکوه

اسم پسرانه با ی

اسمتلفظریشهمعنی
یاسرyaserعربینام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر
یاسینyasinعربینام سوره ای در قرآن کریم
یداللهyadollahعربیدست خداوند، قدرت خداوند

لیست زیباترین اسامی پسرانه عربی ( انتخاب اسم قرآنی برای پسر)

امید داریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

در نظر داشته باشید ممکن است در این لیست اسم پسرانه ای به اشتباه در بین اسامی با ریشه عربی درج شده باشد.

********************

همچنین بخوانید: لیست زیباترین اسامی دخترانه عربی

********************

در صورتی که به نظر شما چنین اتفاقی افتاده است زیر همین مطلب در بخش دیدگاه ها  آن نام را با ذکر توضیحات بنویسید تا این لیست نام های پسرانه عربی را اطلاح کنیم.

گردآوری: بخش بارداری و زایمان

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اینم ببین!

محبوب ترین نام های ایرانی برای نوزادان پسر و دختر کدامند؟

به گزارش حیاط خلوت به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *