خانه > فرهنگ و هنر > رمان (صفحه 6)

رمان

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت دوازدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت یازدهم …بابادراتاق وبازکرد لبخند رولبش بودباديدن قيافه ما گفت _هيچ کدومتون پدرنيستين که بفهمين تودل من چيه پسروداماد مثله دسته گلم رفتن حالا شما به جاي گوشه نشيني پاشيد بريد مسجد کلي اونجا خانماکارميکنن يا اصلا بريد بيمارستان ارنجا پره مجروحه.شماهم اگه دوستشون داريد راهشونوادامه …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت یازدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت دهم _چراجواب نميدي پس؟ چرا نميگي نميرم نميگي نرفتم همش خواب بود چشماش پراشک شد!! امروز چه روزيه؟؟؟ واي يه هفتّه گذشته بود ياد،حرفش افتادم (احتمالا هفته ديگه اعزام شيم )زدم زير گريه دستاشودورم حلقه کردفقط سکوت ميکردو باهرقطره اشکم بيشتر منو به خودش ميچسبوند …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت دهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت نهم به چهره زن دقت کردم زيبا وکم سن انگار ربطي به مرد خونه نداشت پرسشگرانه به علي چشم دوختم _مينا خانم همسرحاج اقان تازه عروسن شاخام داشت درميومد مرد ميانسال يا به قول علي حاج اقا ازهردوپا فلج بودواين تازه عروس،به اين زيبايي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت نهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت هشتم تو انگار خیلی هم ناراحت نیستی جای بغض قبلی رگه ای از خشم نشست تو چشماش و از جاش بلند شد _بسه لیلی بسه به خدا دل منم خون اما نميخوام حالتو خراب کنم ليلي من ميام پيش توکه اروم شم نه اينکه برام …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هشتم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت هفتم _ازم دوري ميکني ليلي خودمم ميدرنستم جرات نداشتم بهش نزديک شم ميترسيدم ازين عاشق تر شم ووقت رفتنش کارم به تيمارستان بکشه اما خودمم ازاين محدود کردن خودم حالم بد بود کنارش رفتم وسرشو تواغوش گرفتم داشتم ديوونه ميشدم نميدونستم حس بديه يا خوب …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هفتم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت ششم من خيلي خوشحالم که دارمت _من بيشتر ليلي !!!تو واقعا خود ليلي هستي ميدوني فقط اين قلب منه که ميفهمه مجنون چي کشيد _مجنون چي کشيد _درد دوري واي نميدوني چه قدربده درحالي که ازاغوشش بيرون ميامدم گفتم _ماکه ازهم دورنبوديم _وقتي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت ششم

آنچه گذشت : قسمت پنجم ❤️ رمان منفی عشق سنگيني نگاه علي رو حس ميکردم ميخواست ببينه حالم خوبه يا نه با لبخندم به مهمونا بهش فهموندم که خوبم اونم نگاهشو برداشت وبه زمين دوخت يکي يکي چايي هاروتعارف کردم ونشستم خداروشکر بحث جنگ وجووناي شهيد تموم شده.بود عمو علي صدايش …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت پنجم

آنچه گذشت : قسمت چهارم ❤️ رمان منفی عشق _بله ببخشيدا کسي اينجا نبود باترديد بلند شدمو به سمتش رفتم يکي ازپاهاش از ران قطع شده بودازديدن اون صحنه دلم دگرگون شد دستمو پشت ويچير گذاشتموسعي کردم هولش بدم _ميخوام برم اونورخيابون _چشم پسرجوان هيکل درشتي داشت وبه سختي وکندي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت چهارم

آنچه گذشت:قسمت سوم ❤️ رمان منفی عشق اشک در چشمای فاطمه جمع شد -اگه جوابت منفی باشه علی دق میکنه من میشناسمش تو رو خدا لیلی بگو قضيه چيه اروم ترشده بودم بازنگاهم وبه گنبد دوختم چشمانم رابستم وتوکل کردم فاطمه هنوز منتظر بود !!! لبخندي زدم وگفتم _خيره فاطمه.ازحا …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سوم

آنچه گذشت :قسمت دوم ❤️رمان عاشقانه منفی عشق مگه ما با هم حرف نزديم صداي اميرعباس وازديوار پشتي شنيدم درست سرکوچه ايستاده بودن هم اميرعباس هم علي اميرعباس طبق معمول برافروخته بودوعلي هم سربه زيرباسنگ زيرکفشش بازي ميکرد خودموپشت ديوار مخفي کردم علي_حرف زديم اما من بهت قبلا هم گفتم نميتونم …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت دوم

آنچه گذشت :قسمت اول ❤️رمان عاشقانه منفی عشق (قسمت دوم) کمي نگران شدم وگفتم _بله حتما علي:ميخواستم ببينم شما درهمه حال کنارمن ميمونيد معني حرفشو نفهميدم ازعلي خجالتي اين حرف بعيد بود کمي لبش راترکردوبعد ازنيم نگاهي به چشمام دوباره سرش راپايين انداخت _منظورتون ونميفهمم نگاه کلافه اي کردوگفت _بعدامتوجه …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت اول

به نام خدا رمان عاشقانه و اجتماعی منفی عشق یکی از زیباترین رمان های منشتر شده طی سال های گذشته بوده و به قلم خانم شیما اسماعیلی نوشته شده است. ما در حیاط خلوت تصمیم داریم این رمان زیبا را در چند پارت در شب های متوالی خدمت شما عزیزان …

ادامه نوشته »